Разликата между търговски и жилищни водопроводни инсталации

Разликата между търговски и жилищни водопроводни инсталации

Търговските водопроводчици са специализирани в поддръжката, ремонта и инсталирането на водопроводна инфраструктура в търговски обекти. Независимо дали водопроводната система се намира в дом, офис или търговска сграда, тя има една и съща цел – да доставя чиста вода и да отстранява отпадъците. Разликата между търговските и жилищните водопроводни услуги се свежда до изискванията, които се поставят към всяка система. Търговските системи са проектирани така, че да приемат голям брой употреби едновременно, поради което нещо като сграда с пластове може да бъде жилищна сграда; тя се брои за търговска водопроводна работа.

Редовност на поддръжката

При жилищните водопроводни инсталации системата обикновено е сравнително лесна за навигация. Търговският водопровод е много по-сложен; съществуват множество етажи, бани, мивки и тръбопроводни системи. Сложността на системите означава, че е препоръчително да се извика изпълнител на търговски водопровод, който да дойде да обслужи вашия търговски водопровод. Водопроводните проблеми в жилищните сгради обикновено са различни варианти на едни и същи проблеми; бани и кухни. От друга страна, търговските водопроводни проблеми обикновено са много по-сложни.

Сложност

Здравият разум е от жизненоважно значение, когато става въпрос за проверка за течове, а един от съществените признаци са мухълът и плесента. Проверявайте гърбовете на шкафовете и под мивките за признаци на мухъл или миризми, които могат да означават теч. Ранното откриване на тези течове може да ви спести хиляди левове за ремонт, ако те бъдат хванати навреме. Незначителен мухъл или плесен в банята може да се появи по всяко време, но намирането им извън зоната на банята, по стените или пода, не се очаква, освен ако нямате теч от тръба.

Видове водопроводни инсталации
Разликата между търговски и жилищни водопроводни инсталации 3

Изисквания за безопасност

Търговските водопроводни инсталации се подчиняват на много по-високи стандарти, отколкото жилищните водопроводни инсталации. Макар че жилищните трябва да отговарят на общите стандарти за безопасност, търговските водопроводни инсталации се подчиняват на по-високи стандарти. В търговската сфера се изискват допълнителни тестове и проверки. Това може да включва тестване на термостатични вентили, тестване за предотвратяване на обратен поток, третиране на търговски отпадъци, както и поддръжка и промяна на удобства.

Ефективност

За разлика от жилищните водопроводни инсталации, при които често пъти имате възможност да изчакате водопроводчика и междувременно можете да намерите обходни пътища, това не е жизнеспособна опция за търговските водопроводни проблеми. Ако се запуши баня в офис сграда, според закона персоналът трябва да бъде изпратен вкъщи, което води до значително нарушаване на работния процес. В techove-varna.com, работим заедно с вас, за да поддържаме вашата система, и сме на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за всякакви проблеми.

Ако имате проблем с търговската водопроводна система в, свържете се с techove-varna.com, за да отстраним проблема!

5/5 - (9 votes)
1 reply
  1. Веселинка
    Веселинка says:

    Много интересна тема! Благодаря за споделянето на информацията!

Comments are closed.